- BETWEEN OLD AND NEW -

Oud Bureau met varens

FLORENCE NIGHT WAS HIER

Het most. De trappenhuizen zijn verloren

Het groent. Door het vervloekte lysolgrauw

Het erodeert. In roestende beroepsgeheime laden

 

De doelloosheid van het verboden hier te roken

Een CSA kar werd nooit opgehaald

Sleutels en codes. Alles ligt open

in een totaal verknipt draadloos begrip

Het sterft van varens en van schimmelsporen

Van oeroud gefluister over een nagalmende schreeuw

Wat stilstaat woekert koppig. In penicillinedraden

Florence Night was hier. Haar pas gestold in zompig zacht

 

De wereld buiten is in orde

De nazomer dooft langzaam uit. Zoals verwacht

Hanneke Leroux '19         

 

         


Trap naar donkere kelder
Kelder donker trap omhoog
varen

Voormalig Sint Jozef-ziekenhuis Gouda


In de periode van 2016 tot 2018 stond het oude Sint Jozefziekenhuis leeg. Verlaten door iedereen, op wat antikraakbewoners na. Met mijn camera zwierf ik door lege gangen, zalen en kamers. Sommige bekend en herkenbaar, anderen volkomen nieuw en mysterieus. Plekken die voor bezoekers van een ziekenhuis doorgaans niet toegankelijk zijn. In de kelders en donkere hoeken van het Sint Jozef vond ik de geschiedenis, de verhalen: wachtend om opnieuw verteld te worden. En in afwachting van het nieuwe hoofdstuk dat al geschreven werd.

Former Sint Jozef hospital Gouda

In the period from 2016 to 2018, the old Sint Jozef hospital stood empty. Abandoned by everyone, except for a few anti-squat residents. With my camera, I wandered through the empty corridors, halls and rooms. Some were familiar and recognizable, others completely new and mysterious. Places that are usually not accessible to visitors to a hospital. In the cellars and dark corners of Sint Joseph I discovered its history, its stories: waiting to be told once again. And in anticipation of the new chapter that has already been written.